Elizabeth Feurst

Diplomerad samtalscoach

Hem Om mig Om samtalscoaching Psykosyntesen Referenser Villkor Kontakt

Vad är samtalscoaching?

Samtalscoaching bidrar till klienters utveckling av en egen inre dirigent och förmåga att kunna identifiera olika mönster och inre faktorer som styr och behärskar livet just nu. 

Människor som utvecklat sin förmåga att påverka och styra sina känslor, tankar och attityder kännetecknas av ett inre lugn och målmedvetenhet samt har kontakt med och en vilja att leva i linje med sitt syfte. De hamnar precis som alla andra i kriser, konflikter och andra svårigheter men har förmåga att förhålla sig till situationen, välja, ta ansvar och se sina möjligheter.

Samtalscoaching innebär att lära människan hålla målet i fokus även när omvärlden, eller inre stress och ångest, gör allt för att få henne ur kurs.


Det är vägledning som hjälper till med att medvetandegöra det som sker när vi hamnar i olika kriser eller vill ha förändring i vårt liv. Med hjälp av ökad självmedvetenhet, förmåga att välja förhållningssätt, verktyg och metoder blir det som hindrar utveckling synliggjort och förvandlas istället till möjlighet och utveckling. Samtalscoachen använder sig på ett fördjupat sätt av kognitiv psykosyntes.

Samtalscoaching är tidsbegränsat och vi träffas ett bestämt antal gånger. Detta gör vi upp tillsammans när vi ses. Det är Dina behov som styr!

Jag har tystnadsplikt och arbetar utifrån Huma Novas Etiska regler. De ger dig som klient ett ramverk, som skapar ökad trygghet.